Arbejdshygiejne

Hvordan holder vi os selv rene? Er det også noget der gælder på arbejdspladsen? Vi har alle vore vaner. Nogle har vi med hjemmefra. Nogle har vi tilegnet os på arbejdspladsen.

Nogle af disse vaner er ikke altid lige hensigtsmæssige i forhold til at undgå videregivelse af smitte. I bestemte sammenhænge kan en given vane blive medvirkende årsag til videregivelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Få et billede af din arbejdsplads-hygiejne og nogle af de vaner du/I har - vaner kan heldigvis ændres og hermed medvirke til en bedring af hygiejnen.

        

 

Job & Helbred v/ Læge Leif Rothmann :: 26 32 05 11 :: info@joboghelbred.dk :: www.joboghelbred.dk