Lovpligtige helbredsundersøgelser

I Danmark findes relativt få lovkrav til helbredsundersøgelser i relation til arbejdsmarkedsforhold. Der er nogle forskellige lovkrav til områder, der inddrager arbejde med kræftfremkaldende stoffer, ioniserende stoffer og arbejde med bly.

De senere år har forskellige EU-direktiver påbudt ”helbredskontrol” i forbindelse med skiftearbejde om natten (kl. 00-05), samt kontrol af hørelsen ved høreprøver (audiometri) for medarbejdere udsat for en vis støjpåvirkning.

Job & Helbred rådgiver om gennemførelse af ”helbredskontrol ved natarbejde” og audiometri (høreprøve) og kan hjælpe til den konkrete udførelse af disse undersøgelser.

        
 
Job & Helbred v/ Læge Leif Rothmann :: 26 32 05 11 :: info@joboghelbred.dk :: www.joboghelbred.dk