Hjælp til arbejdsmiljø generelt

Arbejdsmiljø omfatter generelt alt det miljø, der er forbundet med at arbejde.

Af og til opstår der problemer i relation til arbejdsmiljøet. Det kan være i forbindelse med APV (arbejdspladsvurdering), det kan være i forbindelse med tolkning af arbejdsmiljølovgivningen, der kan være for mange eksemtilfælde, problematisk indeklima, mistanke om uhensigtsmæssige fysiske og psykiske påvirkninger mm.

Få hjælp til at komme videre i løsningen af jeres arbejdsmiljømæssige problemer.

        
 
Job & Helbred v/ Læge Leif Rothmann :: 26 32 05 11 :: info@joboghelbred.dk :: www.joboghelbred.dk